MØD DIN LÆRER: Steen

Hej! Mit navn er Steen, og det er mig, som vil være skipper ombord på dit eventyr med Skuld VIII. Kort og godt om mig er, at jeg har saltvand og højt humør i årene som bare pokker. Jeg kravlede rundt på min fars snekke indtil jeg selv fyldte 10 år, og kunne købe mig en lille optimistjolle. En optimistjolle blev til laserjolle og trapezjolle, som blev til en Maxi 95 og Bavaria 42, og sådan rullede møllen ellers resten af livet, indtil jeg nu, 40 år senere, sejler Skuld VIII i Antibes. Jeg nyder at dele min sejlglæde med andre til havs, hvorfor jeg både har undervist og været censor inde for i windsurfing, vandski, duelighedsbevis og yachtskipper III og I. Jeg sidder sjældent stille, og det gør jeg heller ikke som underviser: vi skal kigge på bølgerne, mens vi passerer dem, sejle den rute, vi selv lægger, snakke meterologi, mens vi ser på skyerne og mærker vinden i håret, og vi skal kravle rundt på dækket. Det er sådan, man lærer at sejle – og det er FEDT! I vil komme med forskellig erfaring – nogen vil vide, vand er vådt, og andre har selv testet vandene på egne skibe i Danmark. Ombord på Skuld VIII er vi ét hold, og vi kommer til at spille hinanden stærke til, at alle afmønstrer Antibes havn med et duelighedsbevis under armen.

MØD DIN LÆRER: HANS

Hej! Mit navn er Hans, og jeg er skipper og ejer af Skuld VII. Jeg er 75 år, men det skal du ikke lade dig narre af, da jeg har både friluft, eventyr saltvand og benzin i kroppen. Jeg er ingeniør og idemand bag et IT- og ejendomsfirma, men er udenom det både sejler, bjergbestiger, pilot og marathonløber. De fleste af mine år til havs har været med min hustru, Birgith, ombord en kær luffe 37. Her har vi krydset alverdens danske og nordiske strækninger. Jeg har dog også bevæget mig væk fra Skandinavien, da jeg jo måtte krydse Atlanten for at bære røde bukser rundt på Gilleleje Havn. Her har jeg nemlig været underviser, i Gilleleje Sejlklub, i flere sæsoner, hvor jeg har nydt at uddanne nye sejlere i både duelighedsbevis, motorpasning, Y1 og Y3 certifikater og masser af specialkurser. Nu har jeg bevæget mig væk fra Gillelejes efterårsstorme og regn, og har i stedet startet dette Sail2Learn koncept langs den Sydfranske kyst. Jeg glæder mig til at dele sejlerglæden med nye såvel som garvede sejlere, som skal være en del af besætningen på Skuld VII i Antibes. Det bliver et eventyr uden lige!

MEET YOUR TEACHER: SteenS

Hello! My name is Steen and I will be the skipper on board your adventure with Skuld VIII. In short, about me is that I have salt water and high spirits in the years that are just heck of it. I crawled around on my father's snail until I turned 10 myself, and could buy myself a small optimist dinghy. An Optimist dinghy became a laser dinghy and trapeze dinghy, which became a Maxi 95 and Bavaria 42, and that's how the mill rolled for the rest of my life, until now, 40 years later, I sail Skuld VIII in Antibes. I enjoy sharing my joy of sailing with others at sea, which is why I have both taught and been a censor in windsurfing, water skiing, proficiency certificate and yacht skipper III and I. I rarely sit still, and I don't do that as a teacher either: we'll have a look on the waves as we pass them, sail the route we set ourselves, talk meterology while looking at the clouds and feeling the wind in our hair, and we have to crawl around the deck. That's how you learn to sail - and it's AWESOME! You will come with different experiences – some will know water is wet, and others have tested the waters themselves on their own ships in Denmark. On board Skuld VIII, we are one team, and we will play each other strong so that everyone clears the port of Antibes with a certificate of competence under their arm.

MEET YOUR TEACHER: HANS

Hello! My name is Hans and I am the skipper and owner of Skuld VII. I'm 75 years old, but don't let it be fool yourself, as I have both open air, adventure salt water and petrol in my body. I am an engineer and idea behind an IT and real estate company, but is also a sailor, mountain climber, pilot and marathon runner. Most of my years at sea have been with my wife, Birgith, on board a loved one mitten 37. Here we have crossed all kinds of Danish and Nordic routes. However, I have also moved me away from Scandinavia, since I had to cross the Atlantic to wear red trousers around Gilleleje Harbour. Here I have been a teacher, in Gilleleje Sailing Club, for several seasons, where I have enjoyed training new sailors in both proficiency certificates, engine maintenance, Y1 and Y3 certificates and lots of special courses. Now I have moved away from Gilleleje's autumn storms and rain, and have in instead started this Sail2Learn concept along the southern French coast. I look forward to sharing the joy of sailing with new as well as seasoned sailors who will be part of the crew on Skuld VII in Antibes. It will be an adventure like no other!