OM OS

About US

Hvem er vi

Undervisningen ombord arrangeres af firmaet Sail2Learn. Instruktørerne har alle sejlet siden barnsben i alle former for sejlbåde. De har alle gennemført eksamen som Y1 og endvidere undervist og ført mere end 100 kursister til op eksamen i Y1. De er alle erfarne skippere på egne både med gennemførte eksameneri motorpasning og radiokommunikation. Skibet vi sejler i er en Jeanneau 55 fra 2007, 15 m. langt, næsten 5 m. bredt, udstyret med genua, krydsfor på inderstag og storsejlmed 3 reb. Motor på 75 hk, alt moderne navigationsudstyr, 12 køjepladser, bovtruster, el-spil og elektrisk ankerspil. Skibet ligger fast i Antibes. Billede af skibet:

Carl Michael Schrøder

Who are we

The teaching on board is arranged by the company Sail2Learn. The instructors have all sailed since childhood in all kinds of sailboats. They have all completed exams as Y1 and furthermore taught and led more than 100 course participants to up exam in Y1. They are all experienced skippers on their own boats with completed examinations in engine fitting and radio communication. The ship we are sailing in is a Jeanneau 55 from 2007, 15 m. Long, almost 5 m. Wide, equipped with genoa, cross liner on inner stay and mainsail with 3 ropes. Engine of 75 hp, all modern navigation equipment, 12 berths, bow thruster, electric winch and electric anchor winch. The ship is stuck in Antibes. Picture of the ship:

Carl Michael Schrøder