Meet your ship

Mød dit skib

Meet your ship

Mød dit skib

Din uge ombord vil være på vores smukke madamme, Skuld VII. Skuld er navnet på en nordisk skæbnesgudinde, som under verdenstræet Yggdrasil sidder og spinner, det fremtiden skal bringe for menneskene. Vi tror ligeledes på, at vores Skuld VIII har en indvirken på sin besætnings fremtid. Om du vil det eller ej, vil du mærke friheden af at være på bølgende grund afskåret fra landjorden. Du vil opleve en frihed ved, at roret og vinden er bestemmende for din retning. Måske du vil mærke en frihed og styring af dit eget liv, du tager med dig hjem, og slet ikke vidste, du havde savnet? Skuld VIII er en smuk Jeanneau 55 fra 2007. Hun er 17 meter lang og næsten 5 meter bred. Hun kan ride bølgerne med både sin genua, genakker, krydsfor, inderstag og 3-rebs storsejl. Der er ligeledes bovtruster, elspil og elektrisk ankerspil. Hvis vinden strejker, har hun en 80 hestekræfters motor – hvis en hund spiser vores søkort, er hun også udstyret med alverdens moderne navigationsudstyr. Men vi satser selvfølgelig på, at vi ikke får brug for dette – vi er jo sømænd ;-). Skuld VIII har 12 køjepladser, et dejligt cockpit og et rummeligt, veludstyret køkken. Se brochure fra Beneteau (Oceanis 55) her.

Your week on board will be on our beautiful madam, Skuld VII. Skuld is the name of a Norse goddess of fate, who under the world tree Yggdrasil sits and spins what the future will bring for humans. We also believe in that our Skuld VIII has an impact on the future of its crew. Whether you like it or not, you will feel the freedom of being on undulating ground cut off from the land. You will experience a freedom of that the rudder and the wind determine your direction. Maybe you will feel a freedom and control of your own life, you take home with you, and didn't even know you had missed? Skuld VIII is a beautiful Jeanneau 55 from 2007. She is 17 meters long and almost 5 meters wide. She can ride the waves with both her genoa, windlass, cross line, inner stay and 3-rope mainsail. There are also bow thrusters, electric windlass and electric windlass. If the wind strikes, she has an 80 horsepower engine – if a dog eats our chart, she is also equipped with all kinds of modern navigation equipment. But of course we are betting that we won't need this - we are sailors after all ;-). Skuld VIII has 12 berths, a nice cockpit and a spacious, well equipped kitchen.