Vores værdier

OUR VALUES

Vores værdier

Sail2Learn har en række kerneværdier og drømme. Vores vision er at samle sejlere. Måske ved du som sejler kun, at vand er vådt, eller måske har du krydset atlanten. Men på Skuld VII er der intet hierarki. Vores samlepunkt er, at vi er interesserede i sejlads og at dyrke denne interesse sammen. Vores drøm er derfor at samles i et fællesskab, hvor vi kan lære af og med hinanden. Foruden sejlads vil vi være samlet i et rejsende kollektiv, som oplever spændende nye bugter, øer og havne. Vi sætter en værdi i, at der er både introverte og ekstroverte muligheder. Livet ombord på et skib kan give så meget selvudvikling, både alene og med andre. Der vil altså være mulighed for at trække sig alene, hvor man kan dyrke den distance til hverdagslivet, skibslivet indebærer. Der vil samtidig også være mulighed for at samles, hvor man til fællesspisning og sun-downers kan tale om stort og småt. Taler det til dig? Tøv ikke med at send os en besked her på hjemmesiden, facebook eller instagram, så vi kan tale mere sammen.

OUR VALUES

Sail2Learn has a number of core values ​​and dreams. Our vision is to bring sailors together. Maybe you, as a sailor, only know that water is wet, or perhaps you have crossed the Atlantic. But on Skuld VII there is no hierarchy. Our meeting point is, that we are interested in sailing and to cultivate this interest together. Our dream is therefore to gather in a community, where we can learn from and with each other. In addition to sailing, we will be gathered in a traveling collective who experience exciting new bays, islands and harbors. We value that there are both introverted and extroverted opportunities. Life aboard a ship can provide so much self-development, both alone and with others. There will therefore be an opportunity to retire alone, where you can cultivate that distance from everyday life, ship life entails. At the same time, there will also be an opportunity to get together, where you can talk about big and small things for communal dining and sun-downers. Does it speak to you? Don't hesitate to send us a message here on the website, Facebook or Instagram so we can talk more together.