SAIL2LEARN

TRÆNING OG CRUISER MENS DU LÆRER AT SEJLE

SAIL2LEARN

Training and cruises while you learn to sail

Første og tredje klasse Yachtskipper, motorkurser og krydstogter i Skandinavien, Caribien, Kroatien og Antibes

Yachtskipper
Broucher Image

Hvis du er interesseret i en Yachtskipper eller Motor Certification eller sejleruddannelse til søs i Skandinavien, Caribien, Kroatien og Antibes, så gå til hjemmesiden http://sail2Learn.dk eller find os på Facebook under Sail2Learn.

Yachtskipper-certificeringen gør dig til en professionel sejler, og du kan opnå et sødygtighedscertifikat, så du kan sejle både fra 15 til 24 meter på alle verdenshavene:

 • Terrestrisk, Astronomisk, Radar og GPS-navigation: Du udarbejder professionelle sejlplaner, som indgår i den efterfølgende certificering.
 • Søfartsregler: Du får et indgående kendskab til de internationale søfartsregler og med alle svingregler, skibslys, tågesignaler, afmærkninger, fyrkarakterer mv.
 • Søfart: Stabilitet, Dimensionering af kæder, reb, wirer, ankre, beregning af hejs, konstruktion af skibe i forskellige materialer, nødudstyr.
 • Meteorologi: Identifikation af skyer og fronter. Beskrivelse af varme, kolde fronter og Okklusioner, Coriolis kraftpåvirkning på lav- og højtryk. Indsamling og tolkning af vejrmeldinger mv.
 • Havet: gennemgang af lovgivningen for søfart med tildeling af ansvaret for skibe og deres besætninger.
 • Brandøvelse og redningsflåder: Der gennemføres praktiske øvelser, hvor eleverne skal prøve, hvad det vil sige at slukke en brand. Endvidere gennemgås konstruktion og anvendelse af redningsflåder. Der udstedes et bevis til den enkelte elev for et gennemført kursus.
 • Radar og ECDIS plottere: Practical drills are carried out where the students have to try what it means to put out a fire. Furthermore, the construction and use of life rafts is reviewed. A certificate is issued to the individual student for a completed course.
 • Radar and ECDIS plotters: Eleverne sejler med en hjemmeværnskutter, hvor praktisk brug af Radar og ECDIS plottere revideres.

First & Third grade Yachtskipper, engine courses and cruises in Scandinavia, the Caribbean, Croatia and Antibes

Yachtskipper
Broucher Image

If you are interested in a Yachtskipper or Motor Certification or sailing education at sea in Scandinavia, the Caribbean, Croatia and Antibes, go to the website http://sail2Learn.dk or find us on Facebook under Sail2Learn.

The Yachtskipper certification makes you a professional sailor and you can obtain a certificate of seaworthiness, so you can sail boats from 15 to 24 meters on all the world's oceans:

 • Terrestrial, Astronomical, Radar and GPS navigation: You prepare professional sailing plans which are included in the subsequent certification.
 • Maritime rules: You get an in-depth knowledge of the international maritime rules and with all turn rules, ship lights, fog signals, markings, lighthouse grades, etc.
 • Seafaring: Stability, Dimensioning of chains, ropes, wires, anchors, calculation of hoists, construction of ships in different materials, emergency equipment.
 • Meteorology: identification of clouds and fronts. Description of hot, cold fronts and Occlusions, Coriolis force influence on low and high pressure. Collection and interpretation of weather reports etc.
 • The sea: review of the legislation governing shipping with the assignment of responsibility for ships and their crews.
 • Sailing plan: in connection with the course, a sailing plan is prepared, where all the primary topics from the syllabus are covered. The sailing plans are prepared in groups of 2 or 3 course participants and are included in the spoken exam.
 • Fire drill and life rafts: Practical drills are carried out where the students have to try what it means to put out a fire. Furthermore, the construction and use of life rafts is reviewed. A certificate is issued to the individual student for a completed course.
 • Radar and ECDIS plotters: The students sail with a home guard cutter where practical use of Radar and ECDIS plotters is revised.
VORES TJENESTER

Vi er gode til!

Sejldestinationer

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit fejl numquam maiores accusantium ab nostrum facere dolores dicta voluptates

Leje til særlige begivenheder

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit error numquam maiores accusantium ab nostrum facere dolores dicta voluptates

Charter guide

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit error numquam maiores accusantium ab nostrum facere dolores dicta voluptates

Vores flåde

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit error numquam maiores accusantium ab nostrum facere dolores dicta voluptates

Our Services

We are good at!

Sailing destinations

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit error numquam maiores accusantium ab nostrum facere dolores dicta voluptates

Hire for special events

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit error numquam maiores accusantium ab nostrum facere dolores dicta voluptates

Charter guide

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit error numquam maiores accusantium ab nostrum facere dolores dicta voluptates

Our fleet

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Velit error numquam maiores accusantium ab nostrum facere dolores dicta voluptates

If you got any questions
please do not hesitate to send us a message

Your Message have been send!

Hvis du har spørgsmål,
så tøv ikke med at sende os en besked

Your Message have been send!