Samtykkeerklæring

Declaration of consent

Samtykkeerklæring

"Erklæring om samtykke til brugen af ​​dine data Jeg giver hermed samtykke til behandlingen af ​​mine personoplysninger til de valgte formål, og acceptere, at Singular må indsamle, opbevare, behandle og bruge de personoplysninger, jeg har givet. Mine data vil kun blive behandlet til ethvert formål ud over det, der er specificeret, hvis det er påkrævet ved lov."

Declaration of consent

"Declaration of consent to the use of your data I hereby consent to the processing of my personal data for the selected purposes, and agree that Singular may collect, store, process and use the personal data I have provided. My data will only be processed for any purpose beyond those specified if required by law."